Değerli katılımcılar ICHUS 2018’e dair dokümanlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Kongre Programı

Özet Bildiriler Kitabı

Tam Metinler Kitabı