Pazartesi, Ocak 14, 2019

Yazım Kuralları

Kabul edilen tüm bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak Bilgin Kültür Sanat Uluslararası Editörlü e-kitabında yayınlanacaktır. Kongreye bildiri özeti göndermek için APA bildiri gönderi sistemi kullanılmalıdır. Bunun için öncelikle yazar kaydı yapılmalı ve kaydın ardından bildiri özeti sisteme yüklenmelidir.

Çalışmalar MS Word dosyası olarak 12 punto Times New Roman fontu, tek satır, iki tarafa eşitlenmiş paragraf yapısı, ve en fazla 10-12 sayfa olarak hazırlanmış olarak ichus özet gönderim sisteminden göndermeleri gerekmektedir. Dipnot ve kaynakça yazımında  tüm çalışmada APA yazım kurallarına uyulmalıdır. Sayfa yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır;

  • A4 Boyutunda
  • Üst Boşluk: 5 cm
  • Alt Boşluk: 3 cm
  • Sol Kenar: 4 cm
  • Sağ Kenar: 2 cm

Çalışmalar en az 250 en fazla 350 kelime ve tek paragraf olarak düzenlenmiş ve ayrıca İngilizce özet içermelidir. En az beş anahtar kelime yer almalıdır. Tablo ve şekiller sırayla numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır.

Bildiriler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, sempozyumun belirlediği konulara yönelik bir çalışmayı içermelidir. Kongrede her bir tebliğin sunumu için ayrılan süre 15 dakikadır. Ayrıca, soru ve tartışma bölümleri için 5 dakika ayrılacaktır. Bildiri özetleri, gönderildiği tarihten itibaren en geç 3 hafta içinde hakemler tarafından değerlendirilecek ve bildiri sahiplerine geri bildirimde bulunulacaktır. Hakemler tarafından kabul edilen bildiriler için katılımcılar kendi sistemleri üzerinden kabul mektubu gönderilecektir.